DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
2 000 000 PLN
400 PLN/m2
BIAŁYSTOK
Opis
Przedstawiam ofertę zakupu działki USŁUGOWEJ, położonej wzdłuż trasy S8, obok BP na u;l. Gajowej 101
Bez słupów energetycznych na działce

http://gisbialystok.pl/teksty/bi_59.pdf
https://dokumenty.um.bialystok.pl/bip/uchwaly/kadencja20102014/2011/XVII-150-11.pdf

Media wszystkie w ulicy - prąd, gaz, kanalizacja, woda


Istnieje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Oznaczenie działki 1.2 U
ustala się obowiązującą wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych;
1) należy projektować budynki zwieńczone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o kącie nachylenia połaci
dachowych od 30° do 45°;
2) dopuszcza się realizację budynków składających się z czytelnie wyodrębnionych brył o różnej liczbie
kondygnacji i różnych formach dachu, z zachowaniem ustaleń pkt 7 i 8;
3) ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru 1,0 m ponad projektowany poziom terenu bezpośrednio
wokół budynku;
4) ustala się maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowaną działki:
c) do 60 % jej powierzchni - w przypadku zabudowy usługowej;
5) pozostałą część działki należy przeznaczyć na zieleń urządzoną, wejścia i dojazdy do budynków usługowych,
miejsca postojowe, obiekty małej architektury i cele rekreacji przydomowej;
6) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego do 20 % powierzchni terenu inwestycji;
7) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od otaczających istniejących i projektowanych ulic miejskich;
8) miejsca postojowe, w ilości określonej w § 48 ust. 6, należy lokalizować wyłącznie w granicach
Miejsca postojowe lub garaże obsługujące projektowaną zabudowę należy zapewnić na własnych działkach
według następujących wskaźników zapewnienia miejsc parkingowych:
9) minimum 25 miejsc parkingowych na 1000 m2
powierzchni użytkowej i 20 miejsc parkingowych na 100
zatrudnionych dla funkcji administracyjnej, biurowej, handlowej, usługowej /do bilansu nie wlicza się
powierzchni użytkowej zapleczy socjalnych, magazynów i komunikacji wewnętrznej budynków/,

Działka ma dogodny zjazd z S8.

Oferta na wyłączność!

Więcej informacji: Dorota Augustyńczyk tel. 500 178 900
Szczegóły oferty

Cena2 000 000 PLN

Cena za m2400 PLN

Powierzchnia działki5 000 m2

Powierzchnia działki - jednostkam2

Ukształtowanie działkiZróżnicowana

Kształt działkiNieregularny

Przeznaczenie działkiUsługowa

PrądTak