Białystok, Dziesięciny

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
1 200 000 PLN

Przedstawiam ofertę zakupu działki USŁUGOWEJ, położonej wzdłuż trasy S8

Działka ma powierzchnię 3000 mkw
Media wszystkie w ulicy
Istnieje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Oznaczenie działki 1.2 U i z jednej strony 1.3 MU - ok. 1800 mkw, ustalenia zabudowy:
ustala się obowiązującą wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych;
1) należy projektować budynki zwieńczone dachem płaskim lub dachem symetrycznym o kącie nachylenia połaci
dachowych od 30° do 45°;
2) dopuszcza się realizację budynków składających się z czytelnie wyodrębnionych brył o różnej liczbie
kondygnacji i różnych formach dachu, z zachowaniem ustaleń pkt 7 i 8;
3) w przypadku realizacji zespołu usługowo-mieszkaniowego dopuszcza się realizację trzeciej kondygnacji w
postaci poddasza użytkowego, z dachem symetrycznym o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;
4) ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru 1,0 m ponad projektowany poziom terenu bezpośrednio
wokół budynku;
5) ustala się maksymalną dopuszczalną powierzchnię zabudowaną działki:
a) do 40 % jej powierzchni - w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
b) do 50 % jej powierzchni - w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
c) do 60 % jej powierzchni - w przypadku zabudowy usługowej;
6) pozostałą część działki należy przeznaczyć na zieleń urządzoną, wejścia i dojazdy do budynków usługowych,
miejsca postojowe, obiekty małej architektury i cele rekreacji przydomowej;
7) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego do 20 % powierzchni terenu inwestycji;
8) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od otaczających istniejących i projektowanych ulic miejskich;
9) miejsca postojowe, w ilości określonej w § 48 ust. 6, należy lokalizować wyłącznie w granicach
Miejsca postojowe lub garaże obsługujące projektowaną zabudowę należy zapewnić na własnych działkach
według następujących wskaźników zapewnienia miejsc parkingowych:
a) minimum 25 miejsc parkingowych na 1000 m2
powierzchni użytkowej i 20 miejsc parkingowych na 100
zatrudnionych dla funkcji administracyjnej, biurowej, handlowej, usługowej /do bilansu nie wlicza się
powierzchni użytkowej zapleczy socjalnych, magazynów i komunikacji wewnętrznej budynków/,
b) minimum 1 miejsce parkingowe lub 1 garaż na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i
wielorodzinnej.
poszczególnych działek budowlanych

Działka ma dogodny zjazd z S8.

Oferta na wyłączność!

Więcej informacji: Dorota Augustyńczyk tel. 500 178 900

  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny usług
  • Możliwość podziału: Tak
Dorota Augustyńczyk

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Lider Nieruchomości z siedzibą przy Św. Rocha 10 lok 117, 15-879 Białystok (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@lidernieruchomosci.com… czytaj więcej

 

Najlepsze oferty w jednym miejscu